INTEGRITETSPOLICY
Deevotion of Sweden AB (org.nr 556879-7855) nedan kallat ”Deevotion of Sweden” har en policy för datahantering och cookies. Deevotion of Sweden behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de tjänster som finns på deevotionofsweden.se eller deevotionofsweden.com. Vi strävar efter transparens i vår hantering av besökares och kunders personuppgifter och har därför antagit denna integritetspolicy. Nedan hittar du information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem till samt hur vi eventuellt delar med oss av uppgifterna. Deevotion of Sweden är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt. Deevotion of Sweden bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

• Fullgöra förpliktelser gentemot kund
• Förbättra kundupplevelsen
• Tillhandahålla god service
• Leverans av beställningar
• Marknadsföring
• Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling
• Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
• Administration och förbättring

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vi samlar in personuppgifter när du köper produkter, registrerar dig för nyheter, begär support samt använder vår webbplats. Till sådana personuppgifter räknas namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, betalningsuppgifter, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSPERIOD
Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål, och på de rättsliga grunder som anges. Vi använder inte dina personuppgifter till något som inte är förenligt med ändamålen. Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Deevotion of Sweden sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.

KÖP
När du köper klockor, klockarmband och armband eller andra varor behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig (se köpvillkor). I vårt köpformulär anges vilka uppgifter du behöver lämna åt oss för att kunna genomföra ditt köp.

DIREKTMARKNADSFÖRING
När du registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden (direktmarknadsföring) behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar. Om du tackar nej till eller avslutar prenumerationen på vår marknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här ändamålet.

SUPPORT
När du begär support behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med det aktuella ärendet.

WEBBPLATSANVÄNDNING
När du använder vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att förbättra vår webbplats samt för marknadsföringsändamål. Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats samt för återmarknadsföring. Mer information finns i avsnittet ”Cookies”.

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?
Endast de personer som behöver behandla personuppgifterna för de syften som nämns ovan har åtkomst till dina personuppgifter. Devotion of Sweden kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Deevotion of Sweden kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Deevotion of Swedens räkning i form av samarbetspartners och IT-leverantörer exempelvis Mailchimp och Google Analytics. Deevotion of Sweden vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part i enlighet med GDPR och säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå.

DINA RÄTTIGHETER
Du kan alltid kontakta Deevotion of Sweden för att få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du har alltid rätt att korrigera eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Slutligen har du även rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, vilket för närvarande är Datainspektionen.

COOKIES
Som en del av vår strävan efter att tillhandahålla personligt anpassade tjänster på vår webbplats använder vi cookies för att lagra och emellanåt spåra uppgifter om dig. En cookie är den liten datafil som skickas till din webbläsare från en webbserver och sparas på din hårddisk, och som gör det enklare att få åtkomst till samma sida nästa gång man besöker den. En cookie skickas exempelvis när du registrerar dig för hämtning av produkter eller information på vår webbplats. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas i cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie tas emot. På det här sättet kan du bestämma varje gång om du vill godkänna användningen av cookies eller ej. Emellertid kan det vara nödvändigt att använda cookies för att tillhandahålla vissa funktioner, och om du väljer att neka cookies kan funktionerna på webbplatsen bli begränsade. Din webbläsare bör innehålla exakta anvisningar som förklarar hur du styr godkännandet av cookies.

DATASÄKERHET
Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och som skydd mot åtkomst av obehöriga personer. Lämpliga säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit omfattar införandet av säkra privata anslutningar, spårbarhet, back-up återställning och åtkomstbegränsningar. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsprinciper och rutiner i syfte att säkerställa att våra system hålls skyddade och säkra.

KONTAKTUPPGIFTER
Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies, eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta oss på mail via kontakt@deevotionofsweden.se alternativt via vanlig post som skickas till Deevotion of Sweden, Box 33, 601 02 Norrköping.

ÄNDRINGAR I WEBBPLATSENS INTEGRITETSPOLICY
Om vi förändrar det sätt på vilket vi hanterar dina personuppgifter eller använder cookies kommer vi omgående att uppdatera webbplatsens integritetspolicy och publicera det uppdaterade meddelandet på webbplatsen.

Integritespolicyn är senast uppdaterad 2020-03-28.